Site Name Goes here


VINAMOS

08:27 20/05/2018

Công ty VinaMos được thành lập từ tháng 11/2011 – Tại TP. Hồ Chí Minh.
VinaMos được dẫn dắt và điều hành bởi Ông Đặng Đình Khanh - Một con người có mục tiêu rõ ràng: TÔI SINH RA ĐỂ LÀM MARKETING ONLINE
Hiện tại cũng như về sau, VinaMos chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất đó là thúc đẩy ỨNG DỤNG MARKETING ONLINE cho doanh nghiệp Việt Nam bằng 3 công việc cụ thể sau đây:

Việc thứ nhất: Tư vấn và xây dựng cho doanh nghiệp bản kế hoạch chi tiết để ứng dụng kinh doanh online. Trong bản kế hoạch đề cập rõ 3 vấn đề sau:

+ Doanh nghiệp cần ứng dụng các công nghệ gì
+ Làm thế nào để có nguồn nhân lực phù hợp
+ Làm thế nào để tối ưu các khoản đầu tư cho marketing online và vẽ lên bức tranh đầu tư rõ ràng trong từng giai đoạn

Việc thứ hai: Phối hợp cùng doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên và đào tạo kiến thức marketing online để họ biết xây dựng và vận hành hệ thống marketing online All In One.

Việc thứ ba: Phân công công việc và giám sát nhân viên của doanh nghiệp hoàn thành các hạng mục công việc trong bản kế hoạch

Tin liên quan

Hotline: 0919198610