Site Name Goes here


Tuyển sinh khóa huấn luyện marketing đặc biệt

Thương hiệu: VINAMOS

MSP: HLMODB

3.300.000đQR Code Affiliate

Tuyển sinh khóa huấn luyện marketing đặc biệt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLMODB

3.300.000 đ

Hiện nay, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên marketing online vì thế VinaMos đã quyết tâm xây dựng khóa huấn luyện này để cung cấp nhân sự chất lượng cho doanh nghiệp. Nếu bạn phù hợp với các tiêu chí sau đây thì hãy xem video bên dưới và đăng ký xét tuyển:
- Sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại để theo nghề kinh doanh online
- Mong muốn được VinaMos bố trí làm việc trong một doanh nghiệp 
- Có biết một số kiến thức về kinh doanh online
- Tuổi từ 22 đến 30.
- Sẵn sàng học và làm việc trong một môi trường mới với cường độ cao và tinh thần tự giác làm việc cao.
- Sẵn sàng làm việc dưới sự điều động của VinaMos thông qua các công nghệ điều hành từ xa như Myxteam, MindMup 2.0, Zoom Meeting, Live Stream.
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

(TỔNG THỜI GIAN HUẤN LUYỆN 5 TUẦN)

HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN ONLINE QUA VIDEO VÀ ZOOM MEETING


HOTLINE:


 

-------


  • Từ khóa:
Hotline: 0919198610